3°C mgła

125 placów zabaw z uchybieniami w tamtym roku. Jaki wynik kontroli będzie teraz?

Bezpieczeństwo, placów zabaw uchybieniami tamtym wynik kontroli będzie teraz - zdjęcie, fotografia

Czyste, przyjazne i przede wszystkim bezpieczne dla najmłodszych – to, czy takie właśnie są, sprawdzą strażnicy miejscy. Straż rozpoczęła kontrole placów zabaw. Sprawdzonych zostanie blisko 900 miejsc.

878 placów zabaw, zarówno funkcjonujących od lat, jak i nowych oraz zmodernizowanych, sprawdzą strażnicy miejscy.

Kontrole strażników mają wspomóc administratorów w wiosennych przeglądach placów zabaw i wskazać to, co może być zagrożeniem. Po zimie niektóre usterki są niestety nieuniknione, chociażby związane z negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Cykliczne kontrole, które prowadzimy od lat oraz współpraca z administratorami, podwyższy bezpieczeństwo w miejscach rekreacji najmłodszych – mówi Józef Stańko Naczelnik I Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Kontrole obejmują kilka elementów. Sprawdzany jest stan urządzeń znajdujących się na placu zabaw. Funkcjonariusze zwrócą uwagę na to, czy są one stabilne, kompletne i czy nie są uszkodzone. Oceniany jest również stan nawierzchni, ogrodzenia, piaskownic oraz ogólny stan czystości. Strażnicy upewnią się, czy na placu zabaw znajduje się regulamin korzystania z placu zabaw.

Nie zawsze stwierdzone nieprawidłowości są związane z intensywną eksploatacją urządzeń czy też oddziaływania warunków atmosferycznych. Czasami są to niestety efekty aktów wandalizmu – zerwane, uszkodzone celowo urządzenia, albo naniesione graffiti. Te nieprawidłowości również musi usunąć administrator obiektu – mówi Norbert Grabowski Zastępca Naczelnika VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości straż wyznacza administratorowi termin ich usunięcia. Po upływie tego terminu funkcjonariusze ponownie kontrolują plac zabaw.

914 przeprowadzonych kontroli i 125 placów zabaw, na terenie których stwierdzono drobne uchybienia – to wyniki ubiegłorocznego przeglądu placów zabaw. Nieprawidłowości ujawniono w co siódmym przypadku. Zastrzeżeń było aż o 64% mniej niż w 2015 r. Najczęściej zalecenia strażników dotyczyły naprawy lub wymiany urządzeń zabawowych, wymiany piasku, rzadziej strażnicy mieli zastrzeżenia co stanu czystości obiektu.

Podczas ubiegłorocznych kontroli strażnicy stwierdzili, że 36 funkcjonujących jeszcze w ubiegłym roku placów zabaw zostało zlikwidowanych. Powstały za to 33 nowe obiekty – nowoczesne, kolorowe, atrakcyjne i bezpieczne. Siedem kolejnych obiektów było w trakcie modernizacji.

 

 

 

 

 

Źródło: materiały prasowe SM

 

 

125 placów zabaw z uchybieniami w tamtym roku. Jaki wynik kontroli będzie teraz? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl