5°C mgła

BEZPARTYJNI nie oddadzą lokalnych parków

Polityka, BEZPARTYJNI oddadzą lokalnych parków - zdjęcie, fotografia

Bezpartyjni Samorządowcy zamierzają uchylić Statut Miasta w zakresie zarzadzania zielenią

Pomysł zarządzania lokalną zielenią przez anonimowy Zarząd Zieleni, mieszczący się gdzieś tam w mieście, jest szkodliwy, ponieważ znacznie oddala mieszkańców od decydentów. Co za tym idzie rozmywa odpowiedzialność.

Samorządowcy warszawscy od kilku tygodni protestują przeciwko scentralizowaniu zarzadzania lokalnymi terenami zielonymi.

Obok szkodliwości forsowanego przez miasto pomysłu mamy do czynienia również z naruszeniem prawa. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lokalne, a w szczególności: utrzymywanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, w zakresie określonym przez Statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy. Tak stanowi ustawa o ustroju m.st. Warszawy. Powyższe oznacza, że sprawy zieleni ustawowo powinny być realizowane przez dzielnice tj. powinno nastąpić przekazane im tego zadania przez Miasto Statutem z potwierdzeniem wykonywania tego zadania przez dzielnice w ich statutach albo odrębną uchwałą Rady m. st. Warszawy.

W dniu 1.03 przed sesją Rady Warszawy przedstawiciele naszego ruchu ( zastępca burmistrza dzielnicy Śródmieście Dariusz Wolke, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów Antoni Pomianowski, redaktor naczelny tygodnika Południe Andrzej Rogiński, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Paweł Suliga oraz Piotr Basiński Inicjatywa Mieszkańców Białołęki)) złożyli wniosek o usunięcie naruszenia prawa przez Radę Warszawy poprzez dostosowanie Statutu Miasta do ustawy o ustroju m.st. Warszawy.

Samorządowcy zapowiadają dalsze kroki prawne w obronie praw dzielnic do podejmowania decyzji w sprawach lokalnych.   

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl