15°C bezchmurnie

Dzielnica nie jest gminą

Polityka, Dzielnica gminą - zdjęcie, fotografia

Czytam różne komentarze do projektu ustawy o metropolitalnym ustroju Warszawy. Mam wrażenie, że znaczna część ich autorów nie rozumie treści ustawy ani zasad prawa samorządowego, w tym obecnego ustroju Warszawy. Proszę nie rozumieć tego wstępu jako obronę projektu lub obecnego ustroju. Jest wręcz odwrotnie, ale należy właściwie oceniać rzeczywistość.

Nie jest bowiem prawdą teza Lecha Królikowskiego („Passa”), że obecne rady dzielnic nie mają uprawnień stanowiących. Przecież stanowią o wyborze składów komisji, przewodniczącego rady oraz decydują o składzie zarządu dzielnicy, w tym o wyborze burmistrza. Więcej stanowić nie mogą, bo nie mają osobowości prawnej w świetle Konstytucji. Żądanie więcej jest zwykłym chciejstwem.

Nie jest prawdą, drogi Lechu, że projektowana ustawa wyposaża organy dzielnic w kompetencje – upoważnienia do działania. Dopiero Rada Warszawy może to zrobić, ale tylko co do decyzji. A w sprawach cywilnych przekazanie upoważnień jest wolą Prezydenta.

Według nowej ustawy nie jest możliwe, by rada dzielnicy uchwalała swój budżet według swojego widzi mi się. Przecież dzielnica nie ma dochodów własnych, więc nie ma jak skalkulować budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Błędne jest też przeświadczenie, że według projektu ustawy Związek Metropolitalny ma mały zakres zadań i kompetencji, bo przecież może je odebrać gminom. Oczywiście jest to rozwiązanie niekonstytucyjne, ale nie można tej głupoty nie dostrzegać. Rażąco niekonstytucyjne i dalece dysfunkcjonalne jest w szczególności odebranie gminom - na rzecz metropolii - kompetencji w zakresie ładu przestrzennego, czyli uchwalania planów itp.

Błędne jest twierdzenie, że Gmina Warszawa będzie miała inne kompetencje niż pozostałe gminy metropolitalne. Błędne jest też twierdzenie, że zmiana granic powiatów opisana w ustawie wymaga referendum mieszkańców. W przepisach jest bowiem jedynie wymóg konsultacji.

Bogdan Żmijewski

Dzielnica nie jest gminą komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl