3°C mgła

Jest prawomocny wyrok - Lucyna Wnuszyńska radną. Koniec pata w radzie dzielnicy na Białołęce?

Samorząd, prawomocny wyrok Lucyna Wnuszyńska radną Koniec radzie dzielnicy Białołęce - zdjęcie, fotografia

Uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zgodnie z którym Lucyna Wnuszyńska ma mandat radnej. Czy to oznacza koniec pata w radzie dzielnicy?

Do tej pory przewodniczący rady dzielnicy nie brał pod uwagę głosów Wnuszyńskiej w czasie głosowań uznając, że nie złożyła ona ślubowania w terminie, a tym samym nie ma prawa głosu. To z kolei powodowało patowe sytuacje – PO i koalicjanci mieli tyle samo głosów co opozycja.

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że „nie można czynić zarzutu wobec skarżącej o odmowie złożenia ślubowania, lecz – zdaniem Sądu – wręcz odwrotnie. To skarżącej w rzeczywistości uniemożliwiano złożenie ślubowania”. Sąd podkreślił też jednoznacznie, że złożone w grudniu ślubowanie było ważne.

Podsumowując w dużym uproszczeniu całe uzasadnienie wyroku, który uchyla zarządzenie wojewody zgodnie z którym odebrano Lucynie Wnuszyńskiej prawo do bycia radną – Wnuszyńska złożyła ślubowanie na pierwszej sesji po tym jak przejęła mandat w miejsce Marcina Adamkiewicza jak ten został wiceburmistrzem, jednak posiedzenie zostało zwołane przez Annę Majchrzak, a ta jak już wiemy w tym czasie nie powinna tej funkcji sprawować. Tym samym sesja była nieważna. Kolejne próby złożenia ślubowania zdaniem przewodniczącego były nieważne. Dzisiaj jednoznacznie już wiemy, że Lucyna Wnuszyńska ma prawo do sprawowania mandatu radnej i głosowania w radzie dzielnicy Białołęka. Czy to skończy spory? Przekonamy się już na najbliższej sesji.

Jest prawomocny wyrok - Lucyna Wnuszyńska radną. Koniec pata w radzie dzielnicy na Białołęce? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl