5°C mgła

Pomoc dla Uczestników Powstania Warszawskiego

Historia Warszawy, Pomoc Uczestników Powstania Warszawskiego - zdjęcie, fotografia

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. wyszedł z inicjatywą udzielania zniżek w opłatach za pochówki Uczestników Powstania Warszawskiego. To gest w ramach wdzięczności dla samych Powstańców jak i ich rodzin.

Należy przypomnieć, że MPUK jest najstarszym i jednym z największych zakładów pogrzebowych w Warszawie. Powstał w 1945 roku jako Miejski Zakład Pogrzebowy. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1976 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu mamy pewność profesjonalnej i kompleksowej organizacji i obsługi ceremonii pogrzebowej.

Działania Spółki od lat są związane z losami Warszawy i jej mieszkańców. W okresie powojennym MPUK był praktycznie jedynym podmiotem realizującym na rzecz stolicy pochówki zmarłych. Głównymi jego zadaniami było porządkowanie rozrzuconych po mieście mogił ludności cywilnej, żołnierzy i powstańców warszawskich. Miejski Zakład Pogrzebowy sprawował również opiekę nad cmentarzami oraz miejscami pamięci narodowej na terenie Warszawy.

Wielkim wyzwaniem były również tragiczne wydarzenia z kwietnia 2010 roku. MPUK było członkiem sztabu antykryzysowego po katastrofie smoleńskiej i odpowiadało za pochówek wielu ofiar. Pomimo ogromu zadań i wielu niespodziewanych zdarzeń, władzom i pracownikom spółki udało się sprostać zadaniu, które zostało im powierzone.

13 września 2018r. MPUK podpisało porozumienie z Zarządem Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie dotyczące oferty zniżek przy ceremoniach pogrzebowych dla Powstańców Warszawskich.

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, która powstała w 2000 roku ma swoją siedzibę w historycznym gmachu PAST-y przy ul. Zielnej 39. FPPP obejmuje opieką środowiska Polskiego Państwa Podziemnego. Organizuje pomoc kombatantom oraz najbliższym członkom rodziny w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmuje się też kwaterami wojennymi, pomnikami i tablicami upamiętniającymi walkę o niepodległość Polski, oraz miejscami kaźni i grobami żołnierzy i działaczy ugrupowań patriotycznych i niepodległościowych. To dzięki tej Fundacji wciąż utrwalane i rozpowszechniane są historie walk o niepodległy byt Państwa Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji wyrosłych na tradycji i dziedzictwie ideowym Polskiego Państwa Podziemnego.

Patronat nad tą bardzo potrzebną pomocą objął prof. Leszek Żukowski, prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz zastępca burmistrza Zarządu dzielnicy Praga-Południe - Piotr Żbikowski.

Jak informuje Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych może oczekiwać Odznaczenia Pamiątkowego „Za zasługi dla ŚZŻ AK” z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.


Pomoc dla Uczestników Powstania Warszawskiego komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl