10°C pochmurno z przejaśnieniami

Warszawa pamięta o swoich bohaterach

Historia Warszawy, Warszawa pamięta swoich bohaterach - zdjęcie, fotografia

Na Placu Krasińskiego zainaugurowano inicjatywę społeczną „Warszawa pamięta o swoich bohaterach”

Na miesiąc przed 73. obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego, 3 lipca, na Placu Krasińskich, przy ul. Długiej w Warszawie, Rafał Szczepański znany warszawski przedsiębiorca i społecznik zainaugurował oficjalnie akcję „Warszawa pamięta o swoich bohaterach”. Jej założeniem jest rewitalizacja 160 tablic autorstwa Karola Tchorka, upamiętniających miejsca walki i męczeństwa z czasów II wojny światowej, zlokalizowanych na terenie Warszawy. O godzinie 12.00, w towarzystwie członków zarządu Związku Powstańców Warszawskich i młodzieży, pomysłodawca akcji przedstawił petycję do Władz Miasta oraz rozpoczął zbieranie podpisów mieszkańców Warszawy, deklarujących poparcie wniosku. Akcja ma charakter społeczny, a jej autor zachęca wszystkich do wspólnego działania, którego efektem ma być decyzja władz miejskich o odnowieniu pomników pamięci, jeszcze przed kolejną rocznicą Powstania Warszawskiego, w 2018 roku.

Tablice Tchorka stanowią wyjątkową na skalę światową pamiątkę historyczną i są nieodłącznym elementem krajobrazu Warszawy. Duża część ze 160 tablic, przypominających o miejscach walki i męczeństwa z czasu II wojny światowej, została zapomniana, a ich stan z każdym rokiem jest coraz gorszy. Problem zauważył Rafał Szczepański, warszawski przedsiębiorca i społecznik, inicjator akcji „STOP Janosikowe”, który postanowił zwrócić uwagę władz miasta na problem. Kilka dni temu zadeklarował pokrycie kosztów remontu jednej z tablic oraz przedstawił główne założenie akcji „Warszawa pamięta o swoich bohaterach”, w ramach której przy wsparciu mieszkańców Warszawy, chce wystosować petycję do Władz Miasta. Jej treść została zaprezentowana podczas oficjalnej inauguracji inicjatywy z udziałem przedstawicieli Związku Powstańców Warszawskich, na Placu Krasińskich w Warszawie.

Wierzę w drzemiący w nas potencjał społeczny, dlatego wspólnie musimy zająć się problemem zaniedbanych pomników historii. Zabiegam o to, by Rada Miasta przyjęła plan działania oraz zapewniła budżet, który pozwoli na konserwację wszystkich tablic Tchorka wymagających renowacji i zaaranżowanie ich otoczenia, odtworzenie tych tablic, które usunięto, oznakowanie nowymi tablicami innych miejsc pamięci, wskazanych na podstawie aktualnej wiedzy historycznej, a także uruchomienie strony internetowej i aplikacji, które byłyby przewodnikiem po tablicach. To dużo pracy, ale bohaterstwo oraz poświęcenie powstańców i żołnierzy walczących w Warszawie, w czasie II wojny światowej ma nieocenioną wartość w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jako reprezentanci kolejnych pokoleń musimy zrobić wszystko, by pamięć o miejscach tak ważnych dla naszej tożsamości była pielęgnowana.

Akcję poparł Związek Powstańców Warszawskich, którego członkowie stanowczo postulują konieczność inwentaryzacji i objęcia opieką wszystkich miejsc pamięci przez władze miasta. Swoje wsparcie zadeklarowała również pani Małgorzata Wagner, opiekunka spuścizny pozostawionej przez Karola Tchorka. Akcję wesprą również wolontariusze, którzy w popularnych wśród Warszawiaków miejscach takich jak Łazienki Królewskie, Plac Krasińskich, czy „Patelnia” będą w ciągu najbliższych tygodni zbierać podpisy poparcia pod petycją „Warszawa pamięta o swoich bohaterach”. Dodatkowo, zarząd Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Społem Śródmieście, umożliwił składanie podpisów w swoich sklepach w centrum Warszawy. Każda osoba zainteresowana udziałem w akcji może również samodzielnie wydrukować wzór listy, wypełnić ją i dostarczyć osobiście lub listownie do siedziby akcji, przy ul. Kłopotowskiego 22 w (03-717) Warszawie lub listownie do Związku Powstańców Warszawskich, przy ul. Długiej 22 w (00-238) Warszawie.

To na czym mi zależy to dotarcie z informacją o inicjatywie do jak największej liczby mieszkańców Warszawy. W ciągu najbliższych tygodni planujemy zwrócić się o wsparcie akcji do warszawskich posłów i radnych, mediów, przedstawicieli biznesu, sportu, kultury i nauki. Idea dbałości o wspólne dziedzictwo historyczne dotyczy i jest skierowana do wszystkich, którzy chcą godnie upamiętnić historię naszego miasta oraz jej obrońców. Pamiętajmy również, że w przypadku kombatantów czas płynie szybciej. Dlatego też, aby wyrazić im swoją wdzięczność musimy naprawdę się spieszyć.

Celem pierwszego etapu akcji jest zebranie, przed tegoroczną rocznicą Powstania Warszawskiego, jak największej liczby podpisów. Następnie, na 28 lipca zaplanowano złożenie petycji wraz z podpisami poparcia do Władz Miasta. Od tego momentu mają one 3 kolejne miesiące na jej rozpatrzenie. Co istotne, wszyscy, którzy po 28 lipca będą chcieli wesprzeć petycję swoim podpisem, będą mogli to zrobić aż do 2 września. Listy z dodatkowymi podpisami poparcia zostaną przekazane Władzom Stolicy. 

Fakt złożenia dokumentu petycji na ręce Władz Miasta to tylko część planu działania. Równie ważne jest dla mnie uzyskanie powszechnej aprobaty dla akcji ze strony mieszkańców Warszawy, a tym samym wzmocnienie siły jej wydźwięku. Dlatego jeszcze przez sierpień i wrzesień można będzie deklarować swoje poparcie, składając podpisy pod petycją. Liczymy na zaangażowanie wszystkich ludzi dobrych woli, a finalnie na uzyskanie pozytywnej decyzji ze strony Władz Stolicy.

Informacje na temat akcji „Warszawa pamięta o swoich bohaterach”, aktualności, godziny i miejsca zbiórki podpisów, treść petycji oraz wzór listy, na której można złożyć podpis z poparciem zamieszczone są na Facebooku, na profilu Rafała Szczepańskiego, inicjatora akcji, pod adresem www.facebook.com/rafalszczepanski.warszawa

Pytania odnośnie akcji proszę przekazywać mailem na adres  [email protected]

 

 


Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl