17°C bezchmurnie

Warszawa walczy ze smogiem. Jak otrzymać dofinansowanie na wymianę pieców?

Inwestycje, Warszawa walczy smogiem otrzymać dofinansowanie wymianę pieców - zdjęcie, fotografia

Można już składać wnioski o dotacje ze środków budżetu m.st. Warszawy na likwidację starych źródeł ciepła i budowę nowych węzłów cieplnych oraz likwidację pieców na paliwo stałe i zastępowanie ich nowymi kotłami gazowymi – rozmowa z Piotrem Chociajem, prezesem Ekoprojekt Sp. z o.o.

W ramach walki ze smogiem Ratusz pomoże warszawiakom sfinansować wymianę starych pieców na nowe, efektywne energetycznie źródła ciepła. Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy stolicy?

- Maksymalna wysokość dotacji to 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, przy czym na budowę nowej kotłowni osoby fizyczne otrzymają maksymalnie 7 000zł, a wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy 15 000zł. Jeszcze więcej, bo aż 20 000 zł mogą uzyskać wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zlikwidować starą kotłownię i zbudować nowy węzeł cieplny.

A co ze wspólnotami mieszkaniowymi, które posiadają np. 5 budynków i w każdym starą kotłownię? Czy wymieniając 5 kotłowni na 5 węzłów otrzymają 20 000 zł jak dla jednej wspólnoty, czy pięciokrotność tej kwoty, jak dla 5 nowych węzłów?

- Taka „wielobudynkowa” wspólnota powinna złożyć tyle osobnych wniosków ile nowych węzłów cieplnych planuje wybudować. Zatem w powyższym przypadku wspólnota otrzyma do 100 000 zł, na podstawie 5 odrębnych wniosków, przy czym nie więcej niż 75% rzeczywistych kosztów.

W Warszawie wiele budynków ma już węzły cieplne na potrzeby centralnego ogrzewania, ale ciepłą wodę podgrzewają nadal w piecykach gazowych lub w termach elektrycznych. Co z takimi budynkami? Czy właściciele takich budynków mogą uzyskać dotację na doposażenie węzła w moduł ciepłej wody i likwidację starych, często niebezpiecznych piecyków?

- Tak, doposażenie węzła w moduł ciepłej wody jest objęte dotacją. Natomiast doposażenie budynku w instalację centralnej ciepłej wody inwestor musi sfinansować z własnych środków, ewentualnie z kredytu. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że dotacja jest przeznaczona na budowę lub modernizację źródeł ciepła, nie sfinansujemy nią zatem wykonania dokumentacji, nadzoru, budowy instalacji wewnętrznych, itp.

Czy dotację z budżetu miasta Warszawy można łączyć z białymi certyfikatami, wydawanymi przez Urząd Regulacji Energetyki? Byłaby wielka szkoda, gdyby jedno wykluczało drugie, biorąc pod uwagę jak znaczące środki można uzyskać ze sprzedaży białych certyfikatów oraz fakt, że z białych certyfikatów można sfinansować również polepszenie efektywności energetycznej instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody, czego dotacja z miasta już nie obejmuje.

- Tak, dotację z budżetu m. st. Warszawy można łączyć ze świadectwami efektywności energetycznej, czyli tzw. białymi certyfikatami. Połączenie dotacji z uzyskaniem i sprzedażą białych certyfikatów znacząco podnosi opłacalność inwestycji. Biorąc pod uwagę, że dotacja z miasta wynosi do 75%, białe certyfikaty pokrywają nawet 20% wydatków inwestycyjnych, a dodatkowo ciepło sieciowe jest o ok. 20% tańsze od gazu i o ok. 30% tańsze od oleju opałowego, to może się okazać w niektórych przypadkach, że inwestycja polegająca na zamianie starej kotłowni na nowy węzeł cieplny zwróci się już po pierwszym sezonie grzewczym, a w kolejnych latach właściciele budynków będą oszczędzać na dużo niższych kosztach eksploatacyjnych. Zatem jak najbardziej można i warto łączyć dotację z miasta z białymi certyfikatami.

Do kiedy i gdzie można składać wnioski?

- Wnioski można składać do 31 marca 2017 r. na przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2017 r. oraz od 1 września 2017 r. do 31 marca 2018 r. na inwestycje planowane na 2018 r. Wnioski należy składać do Biura Ochrony Środowiska, pl. Starynkiewicza 7/9.

Kiedy można rozpocząć realizację inwestycji oraz kiedy powinno się ją zakończyć?

- Realizację inwestycji możemy rozpocząć dopiero po zawarciu umowy z miastem o udzielenie dotacji. Chodzi tutaj o termin rozpoczęcia robót budowlanych. Projekty możemy i nawet powinniśmy wykonać wcześniej, gdyż dokumentacja techniczna jest jednym z wymaganych załączników do wniosku o dotację. Prace powinniśmy zakończyć do 30 listopada 2017 roku, jeżeli złożymy wniosek do 31 marca 2017 r. Jeżeli wniosek złożymy między 1 września 2017 r. a 31 marca 2018 r., to prace musimy zakończyć do 30 listopada 2018r.

Czy dotacja wpłynie na konto inwestora zaraz po podpisaniu umowy o dotację, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji robót?

- Niestety, dotacja nie będzie wypłacana w formie zaliczek. Wpłynie ona na konto wnioskodawcy dopiero po zakończeniu prac i akceptacji rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska. Zatem na realizację inwestycji musimy zapewnić własne środki, ewentualnie z kredytu lub umówić się z wykonawcą odnośnie odroczenia części płatności do czasu otrzymania dotacji i środków ze sprzedaży białych certyfikatów.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

- Do wniosku dołączamy: dokumentację inwestycji, czyli najlepiej projekt, kosztorys, ofertę firmy wykonawczej, zdjęcia likwidowanego pieca, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, pozwolenie na budowę jeżeli jest wymagane, informacje odnośnie pomocy de minimis. Szczegółowy wykaz wymaganych załączników znajdziemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy (www.bip.warszawa.pl), wpisując w wyszukiwarkę numer uchwały Rady m. st. Warszawy: XXXVIII/975/2016 z 15 grudnia 2016 r.

Projekt, kosztorys, pozwolenie na budowę,… Strasznie dużo tych dokumentów do zgromadzenia. To może odstraszyć potencjalnych wnioskodawców i pozostaniemy ze smogiem w Warszawie.

- Faktycznie ilość dokumentów jest znaczna, ale spójrzmy na to z innej strony. Decydujemy się na podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, gdyż chcemy mniej płacić za ciepło w perspektywie dziesiątek lat, a ciepło sieciowe w Warszawie jest jednym z najtańszych w Polsce. Aby wybudować węzeł cieplny i tak potrzebujemy wykonać projekt, zatem nie zlecamy go tylko po to, aby spełnić wymogi dotacji. Dodatkowo za zrealizowaną inwestycję przysługują nam białe certyfikaty, do których uzyskania również przydadzą nam się te same dokumenty. Zatem dokumentację zlecamy raz, a korzystamy z niej wiele razy – w czasie robót, aby uzyskać dotację z miasta i białe certyfikaty od URE. Trudno o lepiej zainwestowane pieniądze. Na dodatek są na rynku warszawskim firmy takie jak nasza, które przeprowadzają inwestora przez cały proces od wykonania projektów, poprzez przygotowanie wniosków o dotacje, białe certyfikaty, wykonanie robót i rozliczenie inwestycji. Inwestor naprawdę nie musi się na tym znać. Najważniejszą rolą inwestora jest podjęcie decyzji o zmianie starego pieca na nowy węzeł cieplny i wybór wyspecjalizowanej firmy, która zajmie się resztą. Dlatego wierzę, że z roku na rok w Warszawie będzie coraz mniej starych pieców, dzięki czemu wszyscy będziemy mogli oddychać czystym powietrzem.

Dziękujemy za rozmowę.


 

smog - komentarze opinie

 • gość 2017-01-30 23:07:19

  Smog w Warszawie jest już od wielu lat. Badania, pomiary pokazują, że ilość dni w których w ciągu roku normy zostały przekroczone były z 5/6 lat temu większe niż obecnie. Aczkolwiek to nie zmienia faktu, żez zanieczyszczeniem powietrza nie trzeba w stolicy walczyć.

 • Marta - niezalogowany 2017-02-06 18:45:14

  Maski antysmogowe w których coraz więcej osób chodzi po mieście coś dają?

 • gość 2017-02-08 13:51:14

  Ktoś już z tego dofinansowania korzystał? Łatwo je dostać, czy jak to zwykle bywa urzędnicy rzucają kłody pod nogi?

 • gość 2017-02-14 10:34:40

  Jeśli się faktycznie należy to tak, bez problemu się dostanie. Jednak najlepiej firmie zewnętrznej zlecić zdobycie certyfikatu, bo trochę pracy przy tym jest. No chyba, ze masz ogarnięty osobę z czasem na to.

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl

Inwestycje, - więcej informacji