17°C pochmurno z przejaśnieniami

Wreszcie rozbierany jest niebezpieczny budynek. Bliżej nowego Teatru Żydowskiego

Teatry - spektakle - premiery , Wreszcie rozbierany niebezpieczny budynek Bliżej nowego Teatru Żydowskiego - zdjęcie, fotografia

Rozpoczęła się rozbiórka starej siedziby Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce przy placu Grzybowskim 12/16. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie stanu technicznego budynku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zakazał użytkowania obiektu oraz wszczął postępowanie egzekucyjne. TSKŻ i wszyscy najemcy do końca lutego musieli budynek opuścić.

Tymczasowa siedziba TSKŻ mieści się obecnie przy ul. Bema 87. Teatr Żydowski gra w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa przy al. Niepodległości 141 A. Następnie spektakle będą się odbywały W Fabryce Trzciny na Pradze aż do czasu oddania nowej siedziby przy placu Grzybowskim. Dyrekcja Teatru została ulokowana przy ul. Senatorskiej.

Inwestycja przy placu Grzybowskim 12/16 ma zostać zrealizowana przez firmę Ghelamco – wybranego przez Towarzystwo inwestora strategicznego, który obecnie jest właścicielem nieruchomości. Budowa teatru ma kosztować 53 mln zł. Ghelamco zobowiązało się dodatkowo wydać 13 mln zł na jego wyposażenie.

Rozbiórka poprzedza budowę

- Całość prac rozbiórkowych ma potrwać około trzech miesięcy, choć sam budynek pewnie zniknie znacznie wcześniej. Wszystkie śmieci powstałe w wyniku rozbiórki będą segregowane. Chodzi o to, żeby spełnić normy certyfikatu ekologicznego BREAM – poinformował Radosław Górecki z Ghelamco.

Powstanie nowy gmach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, w którym swoje miejsce znajdą m.in. Teatr Żydowski, Centrum Edukacji Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz inne organizacje żydowskie. - Nowoczesna siedziba naszej organizacji i mieszczący się w niej nowoczesny Teatr Żydowski, dadzą impuls do odrodzenia się kulturalnego życia żydowskiego w Polsce - powiedział Artur Hofman, przewodniczący TSKŻ. - W budynku, który powstanie, nie zabraknie także miejsca dla Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata; chcemy się im odwdzięczyć za to, co zrobili dla naszego narodu w czasie wojny i zadbać, aby pamięć o Polskich Sprawiedliwych trwała jak najdłużej.

Jak już informowaliśmy w „Południu” Centrum Edukacyjne Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata pozwoli na organizowanie spotkań, wykładów, wystaw, projektów dokumentalnych, debat i warsztatów. Porozumienie z fundacją From the Depths zakłada także utworzenie centrum wolontariatu dla Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Inicjatywę powstania Centrum Edukacji o Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w nowej siedzibie TSKŻ przy placu Grzybowskim poparł Yehiel Hilik Bar - wicemarszałek Parlamentu Izraelskiego oraz Przewodniczący Polsko–Izraelskiej Grupy Parlamentarnej w Knesecie.

Bez przeinaczeń

Z lektury publikacji „Burzą Teatr Żydowski” autorstwa Michała Wojtczuka w „Gazecie Stołecznej” można przeczytać, że „Gołda Tencer, dyrektor teatru, która broniła budynku przed rozbiórką została wyrzucona z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce”. W tym stwierdzeniu widzę manipulację. Otóż dowiedziałem się od Zarządu TSKŻ, że usunięcie Gołdy Tencer z władz stowarzyszenia wynikało z działania na szkodę organizacji poprzez przedstawianie spraw w złym świetle, poprzez fałszowanie historii stowarzyszenia i obiektu. Miała twierdzić m.in., że budynek powstał jako teatr.

Cytuję fragmenty Stanowiska TSKŻ wobec wyłączenia z użytkowania lokalu zajmowanego przez Teatr Żydowski: Budynek powstał w 1970 r. z dotacji American Jewish Joint Distribution Committee, a nie z pieniędzy publicznych. Tak jak teraz, nowy, planowany budynek powstaje z funduszy naszej organizacji. Od dziesięcioleci Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, największa organizacja polskich Żydów, sprawowało pieczę nad działalnością tego budynku i znajdującej się w nim sceny – jest i pozostanie to jednym z fundamentów naszej misji. Rozumiemy i podzielamy również przywiązanie załogi Teatru oraz widzów do miejsca, jakie Teatr od lat zajmuje przy placu Grzybowskim. Dlatego stanowczo i zdecydowanie przeciwstawiamy się głosom, które podważają dobrą wolę naszej organizacji oraz wybranego przez nas partnera, firmy Ghelamco Poland w stosunku do Teatru Żydowskiego. Zarzuca się tu bezduszność, wyrzucanie aktorów na bruk, dbanie o interes własny, działanie na szkodę sztuki i kultury żydowskiej. Podkreślamy, że Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce jako organizacja żydowska, nie może zgodzić się z takim przedstawianiem sprawy i sprzeciwia się medialnej nagonce, która tylko podnosi temperaturę emocji wokół Teatru Żydowskiego, a nie zmierza do jej rzetelnego wyjaśnienia, czy rozwiązania problemu.[…]Z niepokojem odebraliśmy nieodpowiedzialną w naszej ocenie decyzję Dyrekcji Teatru, by wbrew rozsądkowi i względom bezpieczeństwa zapraszać widzów do Teatru, w którym występują zagrożenia pożarowe! […] Podkreślamy stanowczo, że aktorzy nie musieliby występować na placu przed Teatrem, a drzwi do niego byłyby otwarte dla widzów, gdyby nie zaniechania i bierna postawa obecnej Dyrekcji Teatru.

Od 2011 roku Dyrekcja Teatru była wielokrotnie wzywana do uregulowania kwestii przeciwpożarowych, a od 2014 roku, kiedy wygasła umowa najmu, niestety nie zadbała o ciągłość działania teatru, odmawiając podpisania nowej umowy pomimo apeli, i obecnie nie posiada tytułu prawnego do lokalu! Ponadto TSKŻ i później Ghelamco jako nowy właściciel prosili wielokrotnie o uzgodnienie sposobu doprowadzenia pomieszczeń Teatru do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. Dyrekcja nawet się do tego nie odniosła, wręcz zarzuciła nam rzekomość wskazanych zagrożeń, choć wskazują na nie kontrole i nakazy Straży Pożarnej!

Decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a wcześniej Straży Pożarnej potwierdziły, że budynek Teatru Żydowskiego przy pl. Grzybowskim stwarza zagrożenie. Dyrekcja teatru wiedziała o tym od 2011 r. Gołda Tencer upierała się, że jest inaczej, narażając tym samym zdrowie i życie widzów i pracowników.

Przywołuję pismo Marty Wenclewskiej, zastępcy burmistrza Dzielnicy Śródmieście, skierowane w sierpniu 2016 r. do Gołdy Tencer, dyrektor teatru. Z jego treści nietrudno dojrzeć postawę Gołdy Tencer. „W wyniku analizy treści umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego przy Placu Grzybowskim 12/16 zawartej w dniu 10 maja 1966 r. z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce […] w kontekście wypełniania przez użytkownika wieczystego jej postanowień stwierdzono co następuje. […] obecny użytkownik wieczysty przedmiotowej nieruchomości dysponuje ostateczną decyzją o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę […]

Aktualny stan prawny i faktyczny sprawy nie wskazuje aby podejmowane przez użytkownika wieczystego działania naruszały postanowienia umowy użytkowania wieczystego …”


Wykluczenie i skreślenie


Gołda Tencer około dziesięciu lat temu przestała być sekretarzem ZG TSKŻ. Wybrano nowe składy osobowe organów stowarzyszenia. Nie przeszkadzało to jej brać udziału w konsultowaniu projektu teatru w budynku stowarzyszenia, w negocjowaniu warunków dla teatru.

12 marca 2017 r. decyzją Zarządu i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce została wykluczona i skreślona z listy członków stowarzyszenia. Decyzja ta zapadła po sześciu miesiącach oczekiwania na jej ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych przez Sąd Koleżeński. Nie skorzystała z tej możliwości. W związku z tym Sąd Koleżeński przychylił się do wniosku Zarządu o wykluczenie jej z członkostwa.

Co zarzucano Gołdzie Tencer? Nie zaprzestała działań, których celem było niedopuszczenie do powstania nowej siedziby TSKŻ. Działała na szkodę stowarzyszenia poprzez tworzenie złego wizerunku, co utrudniało statutową działalność. Rozpowszechniała nieprawdziwe informacje, jakoby TSKŻ dążyło do likwidacji teatru. Działała tez na szkodę Teatru gdyż zamiast umożliwić mu funkcjonowanie w godnych i bezpiecznych warunkach zmuszała Teatr – jako instytucję – oraz jego aktorów do trwania w slumsie.

Zatem opowieści dziennikarza Michała Wojtczuka można włożyć między bajki.

Andrzej Rogiński

Wreszcie rozbierany jest niebezpieczny budynek. Bliżej nowego Teatru Żydowskiego komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl

Teatry - spektakle - premiery , - więcej informacji