4°C mgła

Wszystkie reprywatyzacje do uchylenia

Samorząd, Wszystkie reprywatyzacje uchylenia - zdjęcie, fotografia

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji pod przewodnictwem politologa, wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego z partii Solidarna Polska uchyliła kolejną decyzję zwrotową. Za podstawę prawną do uchylenia zwrotu Komisja uznała fakt, że były właściciel nieruchomości, składając w 1946 r. wniosek o własność czasową, nie wykazał faktu władania nieruchomością, a taki był warunek dekretu Bieruta, by uzyskać własność czasową swojej nieruchomości, czyli tzw. zwrot nieruchomości tym dekretem odebranej.

Problem polega na tym, że mało kto, składając wniosek w 1946 r., wykazał takie władanie stosownym dokumentem np. urzędowym, bo takich dokumentów w owym czasie nie wydawano. Dziś wobec upływu czasu też nie może tego wykazać.


Zwracam uwagę, że za komuny nie tylko wydano dekret Bieruta odbierający nieruchomości, ale jeszcze przed dekretem wypędzano właścicieli z ich nieruchomości albo trzymano ich w więzieniu lub na Syberii. Część była na emigracji. Więc nie mogli oni podać, że władają nieruchomością na dzień złożenia wniosku dekretowego, bo by byli ukarani za fałszywe oświadczenia. Teoretycznie można by wtedy składać oświadczenia świadków, ale wielu bało się świadkować no i mało kto zakładał taki obrót rzeczy, jak decyzje populisty-komunisty Patryka Jakiego.


Tym wymyślonym przez siebie trikiem prawnym Patryk Jaki może doprowadzić do uchylenia większości decyzji reprywatyzacyjnych, a było ich w Warszawie ok. 5000, oraz spowoduje brak możliwości wydawania decyzji zwrotowych. Podobny trik zastosował w swoim projekcie ustawy reprywatyzacyjnej populista-komunista Patryk Jaki – ograniczając możliwość złożenia wniosku o rekompensatę.


Jest pewne, że znakomita większość decyzji komunisty-populisty Jakiego o odebraniu zreprywatyzowanych nieruchomości zostanie uchylona przez sądy, szczególnie w przypadkach, gdy odzyskana nieruchomość została sprzedana. Obowiązuje bowiem przy obrocie nieruchomością zasada wiary publicznej ksiąg wieczystych oraz zasada nieodwracalnych skutków prawnych. Wówczas ewentualny kandydat na Prezydenta m. st. Warszawy zostanie skompromitowany.


Mnie osobiście szokuje, że w uzasadnieniu uchylenia decyzji zwrotowych Komisja kieruje się tym, jak nowy, kolejny właściciel traktuje lokatorów. Czy tym, za ile ktoś od kogoś kupił nieruchomość lub roszczenie i ile na tym zarobił. Jeśli zarobił, to zapłacił podatek od wzbogacenia. A jeśli kupił rażąco poniżej realnej wartości, w tym nieujawniając faktycznej ceny, a zatem nie płacąc podatku od faktycznej transakcji, to należy go ścigać przez Urząd Skarbowy, by zapłacił podatek od realnej wartości transakcji (nieruchomości). Jak ktoś niezgodnie z prawem traktował lokatorów, to trzeba go za to ścigać, oskarżyć i skazać, w tym, by zadość uczynił tym lokatorom. Ale do tego potrzebne jest sprawne Państwo (sądy, prokuratura itp.), a ono nadal jest tylko teoretycznie.

Bogdan Żmijewski
 


Wszystkie reprywatyzacje do uchylenia komentarze opinie

  • gość 2017-12-15 09:46:46

    Sekretne Wskazówki - Jak kupić mieszkanie i nie przepłacić za lokal mieszkalny

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl