Bracia Kaczyńscy w Testamencie braci Świątkowskich. Dziedziczna władza antypolskich stalinistów nad Polakami.


Dodano: 2016-01-18 14:06:37
Tagi: Bezpieczeństwo, Celebryci - Postaci - Osobistości, Edukacja
Dzielnice: Śródmieście , Żoliborz

 • sowa 2016-01-18 14:06:37

  Czy bracia Kaczyńscy zapisani zostali Polsce i Narodowi Polskiemu w prywatnym Testamencie żydokomunistycznych braci Wilchelma i Henryka Świątkowskich, pułkownika KGB i Ministra Sprawiedliwości PRL za Stalina?

  - Pytanie naturalne na maturze z Polskości Ministra Gowina.

  Stefan Kosiewski
  Postfach 800626
  65906 Frankfurt


  QR code for this recording:https://shoudio.com/user/sowa/status/5639
  ~polaczek do ~Da zdrawstwujet pislam!!:

  To pogrzeb w rodzinach polityków PiS np. Minister sprawiedliwości w
  rządzie Bieruta - ponoć wuj Prezesa, no i jego brat Prezes Sądu
  Wojskowego w czasach Stalina również ... - jako rodzeni bracia. Tak więc
  z tym grzebaniem w życiorysach poprzednich pokoleń to jest śliska
  sprawa.... Złośliwi twierdzą,
  że starły się teraz dzieci poststalinowskiej ubecji wywalonej przez
  Gomułkę z tymi, co wskoczyli na ich miejsca i wypłynęli za Gomułki...
  Kro za tym trafi?..... teoretycznie może IPN.... ale nie sądzę. A tłum
  może tylko dywagować do znudzenia. zwiń


  Kim są Kaczyńscy... fakty, mity i wątpliwościhttp://www.raportnowaka.pl/news.php?typ=news&id=320

  Co wiemy o Kaczyńskich?  Rajmund Kaczyński, urodzony w Grajewie z matki
  Franciszki ze Świątkowskich, zrodzonej w Grenowce koło Odessy, z rodziny
  do Naczelnego Prezesa Sadu Wojskowego z okresu stalinizmu, pułkownika
  armii czerwonej Wilhelma Świątkowskiego – tez urodzonego w tej samej
  Gronowce.


  Co to oznacza? Jedno! Nie mógł on być Polakiem, bo ci
  byli na ogół albo prawie zawsze – wyznania katolickiego. W imperium
  Rosyjskim obowiązywał od polowy XIX wieku carski ukaz, który zakazywał
  piastowania wysokich urzędów przez Polaków wyznania rzymsko-
  katolickiego oraz Żydów mojżeszowego wyznania. Identyczna sytuacja
  dotyczyła innych wysokich posad, np. dyrektora stacji kolejowej. Zatem
  funkcja oraz imiona zarówno Rajmund jak i Wilchelm wskazują na to, że
  mogli to być Żydzi wyznania ewangelickiego. Nic dziwnego. Zarówno w
  Polsce zaborowej jak na wschodzie Europy było całe mnóstwo takich
  haskalizowanych (Haskala) Żydów.


  Do Rosji przenosili się w ramach kolonizowania
  południowych rubieży cesarstwa rosyjskiego tj. tworzenia tzw. „Nowej
  Rosji”. Pierwotnie Nazwisko Świątkowski, brzmiało Sviatkowski, co można
  potwierdzić w bazie genealogicznej jewishgen.org. Interesującym źródłem
  informacji o żydowskich i ewangelickich osadach i ich składzie są
  żydowskie strony www, pokazujące osadnictwo, budowanych na zasobach
  archiwów rosyjskich państwowych. Na wschód Europy szli polscy i pruscy
  (menonici) Żydzi.


  Przodkowie po stronie ojca, np. matka ojca Rajmunda,
  Aleksandra Kaczyńskiego, Zofia z domu GUTOWSKA, tez wykazują żydowskie
  korzenie.


  Zaskakujące jest też to, ze ojciec Rajmunda
  Kaczyńskiego ożenił się z Żydówka z Odessy, co miało miejsce około 1922
  roku, będąc kolejarzem w okolicach Grajewa, granicznej stacji kolejowej.
  W tym czasie przez ta cześć granicy przybywało z rejonów Odessy mnóstwo
  żydów uciekających z Rosji wskutek prześladowań przez bolszewików lub
  rożnych innych pogromów. Na stronach żydowskich poświęconych koloniom
  żydowskim na południowej Ukrainie, są umieszczone dokumenty, np. wizy ze
  zdjęciami mówiące o tym ze uzyskiwano je w drodze przestępstw miedzy
  innymi w konsulatach polskich w krajach bałtyckich. Aby dostać się z
  rejonu Rygi czy Tallinna w kierunku na Warszawie niestety trzeba było
  przejechać jedyna linia kolejowa tj. przez Grajewo.


  Czy tam właśnie ojciec Rajmunda Kaczyńskiego wyszukał sobie przyszła zona?


  Przemyt Żydów z Rosji organizowały organizacje
  żydowskie z Wielkiej Brytanii oraz USA. Centralą tej przestępczej
  działalności była Łódź, a miejscami gdzie przechowywano na początku
  przemyconych żydów był szkoły religijne.  Dalsza poszlaka żydowskiego pochodzenia jest fakt,
  potwierdzany przez samych Kaczyńskich, mówiący o tym, ze po
  przeniesieniu się do Baranowicz na Polesiu, Franciszka Kaczyńska
  zajmowała się prowadzeniem agencji nieruchomości. Ze stron internetowych
  związanych z tym miastem i rożnych innych dowodów, np: ksiąski
  telefonicznej, wynika, ze w 100 % pośrednictwa nieruchomościami było
  zdominowane przez Żydów. Jeden wpis dotyczy Kaczyńskiej - jest w nim
  przypis – interes żydowski. Jeszcze większe zdziwienie budzi to, że
  kiedy Żydzi polscy uciekali na wschod Europy, rodzina ojca
  Kaczyńskich, a konkretnie – jak podają sami Kaczyńscy sam Rajmund,
  przeprowadził się do Warszawy - czyli pod okupacje niemiecka.


  W jednej z publikacji książkowych (Zdrajcy narodu?)
  dotyczących Volksdeutschy jest mowa o tym, ze na Zachód jechali żydzi.
  Na peronach kolejowych, podczas postojów pociągów Żydzi z Zachodu
  dziwili się Żydom ze Wschodu, ze ci uciekają o niemieckiej strefy
  wpływów, tj. pod okupacje niemiecka. Wtedy nie mógł oni wiedzieć, o
  jakach Żydów chodzi. Wyjątkowo dziwnym jest to, ze prócz szczątkowych
  informacji dotyczących Rajmunda nie do odszukania w publikacjach
  podawanych przez samych Kaczyńskich są informacje dotyczące dziadka i
  babki. Co się z nimi stało? Poki co nie wiadomo.


  W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego i jego ojca oficera
  arami carskiej jest znamiennym to, ze do czasu wejścia w życie Traktatu
  Ryskiego musiał on mieć rosyjska przynależność państwowa i być
  obywatele imperium rosyjskiego. Gdyby było inaczej, to nie byłby tak wysoko postawionym oficerem. Kaczyńscy twierdza, ze
  wśród ich przodków był nawet generał carski. Co to oznaczało dla niego w
  późniejszym okresie? Otóż, a aby otrzymać stwierdzenie lub uznanie
  obywatelstwa polskiego w ramach Traktatu Ryskiego, nie można było być
  wysokim oficerem armii carskiej lub piastować inne wysokie funkcje
  państwowe.


  Z tajnych dokumentów, różnych rozporządzeń i
  ogólników z lat 30 wynika, ze nie można było nadać obywatelstwa takim
  osobom. Nadto koniecznym było dokładne badanie życiorysów takich osób, w
  tym przodków począwszy od 1863 roku, w szczególności zaś, czy
  przodkowie nie byli beneficjentami skonfiskowanych majątków. Kaczyńscy
  taki majątek posiadali pod Łomża.


  W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego istnieje jeszcze
  jedna wątpliwość. Jest nią okres zaraz po II wojne światowej i jego
  rzekoma akowska działalność. Tu nie ma prawie żadnych informacji, prócz
  tego, ze studiował on na Politechnice Łódzkiej. Jeżeli chodzi od
  działalność w Powstaniu Warszawskim, to z analizy monografii oddziału
  AK \"Baszta\", nie wynika, aby taka osoba należała do tego oddziału.


  Dziwnym jest tez to, ze ten akowiec, już w 1945 roku w
  październiku, załapał się nas studia na Politechnice Łódzkiej. Inni za
  działalność w AK byli prześladowani, a pan Rajmund studiował zdobywają w
  ciągu roku z hakiem tytuł magistra.


  Dalsza działalność Rajmunda jest znana - beneficjent okresu stalinizmu  Zona Rajmunda była Jadwiga Kaczyńska z domu
  Jasiewicz, córka Aleksandra Jasiewicza oraz Stefanii Szydlowskej primo
  voto, Fyuth,.


  Jadwiga, jak sama podaje, urodziła się w
  Starachowicach w 1926, jako córka inżyniera budującego Zakłady
  Starachowickie. Kiedyś Pani Jadwiga w jednym piśmie chlapnęła, ze braćmi
  stryjecznymi byli Adam i Jerzy Szydłowski, urodzeniu w 1924 roku w
  Sosnowcu. Dalsza kwerenda, wykazała, ze syn jednego z braci
  stryjecznych, Adam Szydłowski, będący obecnie zastępca USC w Będzinie,
  jest przewodniczącym Zagłebianskiego Centrum Kultury Żydowskiej.
  Informacja ta jest dostępna na stronie www tego stowarzyszenia. Adam
  Szydłowski w jednej z rozmowa potwierdził, ze jego ojciec i stryj
  wyglądali z rysów tak, ze powinni trafić jako Żydzi z pierwszym
  transportem do Oświęcimia. Jak wydać bliska rodzina braci Kaczyńskich ma
  żydowskie pochodzenie. Sam Adam Szydłowski junior, twierdzi, ze nie wie
  nic o tym, jakoby był rodzina do prezydenckiej rodziny. Obydwie rodziny
  dziwnym zbiegiem okoliczności twierdza, ze są z Szydłowskich tego
  samego herbu. Jako naczelnik USC w Będzinie nigdy tez nie zajrzał do
  ksiąg i nie wie, w jakiej wierze zostali ochrzczeni ojciec i stryj.
  Jerzy Szydłowski, stryj Jadwigi Kaczyńskiej zginął w KZ Mauthausen. Za
  życia był dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu i załorzycielem wielu
  drużyn harcerskich. Zona Jerzego Szydłowskiego pochodziła z Galicji i
  nazywała się z domu Mokrasinska. Z tego samego rejonu pochodzą
  przodkowie Szydłowskich i Jasiewiczów. Taka informacja jest do
  odszukania w publikacjach pianych z udziałem Kaczyńskich.  Z monografii szarych szeregów wydanej w
  Starachowicach wynika, ze skończył on UJK, przy czym z rejestru danych
  miasta Sosnowica, wynika, iż ukończył on chemie na Politechnice
  Lwowskiej. Jerzy Szydłowski przynależał do klubu BBWR  Krótko jeszcze do Aleksandra Jasiewicza. Do 1939 roku
  mieszkał on przy Al. Jerozolimskich 87. Próba sprawdzenia książki
  meldunkowej nie przyniosła efektu bowiem akurat dla tego domu się nie
  zachowała. Obok tak, ale nie dla tego domu.  Aleksander Jasiewicza miał w 1940 roku dotrzeć do
  Starachowic i zamieszkać wraz z rodzina na czas wojny. W czasie
  okupacji zamieszkiwał on wraz z rodzina w urzędniczej dzielnicy, tj
  Orłowie. Sama Kaczyńska twierdzi jednak w wypowiedzi dla Gazety
  Starachowickiej, ze na koniec wojny zamieszkiwała ona w leśniczówce przy
  drodze wylotowej na Wierzbicy. Co wiec się stało, ze z Orłowa Jadwiga
  przeprowadziła się pod miasto, do leśniczówki?


  Jest jedno pewne wytłumaczenie. Otóż, AJ był
  inżynierem budownictwa pracującym w zakładach Starachowickich również w
  czasie okupacji. Zapewne tam dorabiał! W jednej z żydowskich publikacji
  wydanych w Starachowicach wynika, ze 20 sierpnia 1943 roku hitlerowcy
  otoczyli ścisłym kordonem zakłady i zabrali około 1000 osób. Wszystkie
  osoby wywieziono do Bliżyna filii Majdanka i dalej do Oświęcimia.  Czy był wśród nich ojciec Jadwigi? Jeżeli zatem
  założyć, iż AJ był wśród internowanych, to zasadnym jest próba
  tłumaczenia, ze leśniczówka mogła służyć jako miejsce ukrywania się
  matki i córek.  Dziwny los AJ wydaje się tez potwierdzać fakt, ze nie pojawia się on w żadnych publikacjach powojennych dotyczących losów rodziny Jasiewiczów czy tez seniorów
  Kaczyńskich. Jest Jadwiga, jest Rajmund, jest Stefania Szydłowska (na
  zdjęciu z lat 50) ale nie widać nikogo innego. Dlaczego? Czy zginęli w
  ramach Holokaustu? Czy z tego powodu jest patologiczna niechęć do
  Niemców?  Dalsza kwerenda dziejów przodków zarówno Jasiewczow
  jak i Szydłowskich, doprowadziła do Bukowiny i województwa
  Braclawskiego. Tam właśnie na stronie internetowej www.odessa3.org, lub na stronie www.jewishgen.org,
  można było odszukać przodków tych rodzin. Są to okolice Niemirowa koło
  Winnicy, Radautza w Rumunii oraz Czerniewic na granicy ukraińsko -
  bukowińskiej. Można była nawet odszukać informacje dot. ślubu
  Jas(i)ewicza z Szydłowską. Z tych samach dokumentów widać, ze
  protoplasta rodu Szydłowskich był Leon SZYDŁOWSKI.. Taka osoba jest
  podawana przez samych Kaczyńskich. Rejony tez był wyjątkowo żydowskie. Z
  innych żydowskich stron internetowych, a mianowicie z bukowińskich
  ewangelików, wynika wprost, ze byli to Żydzi. Strony tych ziomkostw
  prowadzone na amerykańskich serwerach internetowych w sposób ewidentny
  pokazują, ze mamy do czynienia z jednej strony z kolonizatorami
  niemieckimi tamtych stron, a z drugiej ci ludzie wyraźnie potwierdzają,
  ze są Żydami, oraz ze im tęskno za heimatem. Co ciekawe, nikt z tych
  Żydów nie używa typowego dla Żydów imienia, np. Riwka, Lejser itd. Same
  niemeckobrzmiace. Ostatnio media niemieckie donoszą, że do RFN
  przybyla znaczna ilość ukraińskich Niemców wyznania mojżeszowego. jeżeli
  byli by to jedynie potomkowie dawnych menonitów, to dlaczego dziś
  deklarują sie jako wyznawczy judaizmu?  Nie bez znaczenia jest tez to, ze Kaczyński podaje w
  dla WPROST, ze Neyli Jasiewicz, stryjenka, w okresie miedzy wojennym był
  lekarzem na dworze króla Rumunii. Czyż to nie potwierdza skąd byli
  Jasiewiczowie vel Jasiewiczowie? Inna sprawa - Kaczyński twierdzi, ze
  Jasiewiczowie byli dobrymi znajomymi Józefa Becka, ministra Spraw
  Zagranicznych. W tym miejscu trzeba zaakcentować, ze Józef Beck był
  Żydem rumuńskiej prowinencji (zresztą zmarł w Rumuni, rzekomo – jak
  podają sami Kaczyńscy- na rekach Neyli Jasiewicz) kalwińskiego wyznania.


  Wszystko zatem wskazuje na to, ze rodziny
  Szydłowskich i Jasiewiczów byli konwertowanymi luteranami pochodzącymi z
  Ukrainy i Bukowiny. Pewna odpowiedz dała by analiza wykazu członków
  zboru ewangelickiego lub ewangielicko-reformowanego z Warszawy za lata
  do 1939.  Takie dokumenty są w całości znajdują się one w AGAD -
  Warszawa, jednak archiwum pokazuje spis członków filialu Paproć Duża
  (miejsce ślubu Piłsudskiego) ale nie chce nic pokazać tego samego z
  terenu Warszawy. Dlaczego?  Indagowany ostatnio o potwierdzenie pochodzenia Lech
  Kaczyński odpisał, iż nie musi on tego podawać. Jednak w ostatnich
  dniach będąc na Kazimierzu w Krakowie - Lech Kaczyński przyznał wobec
  obecnych... ze historia narodu żydowskiego jest jego historia...


  Teraz pozostaje jedynie udać się do pewnych archiwów
  zagranicznych i zakupić metryki. Do dokładniejszego zbadania pozostaje
  tez inny aspekt życia Rajmunda Kaczyńskiego, a mianowicie za okres
  II wojny światowej. Nie da się wykluczyć ze niedługo światło dzienne
  ujrzą nowe okoliczności.


  Trzeba tez zadać pytanie - w jakich
  okolicznościach ewakuował się on z Warszawy w Kierunku na Pruszków i
  Skierniewice. Z dokumentów poniemieckiego zespołu archiwalnego EinwanderungsZentrale Litzmanstadt
  wynika, ze w tym samym czasie i w tym samym kierunku ewakuowało się
  około 10 tyś. Volksdeutschy. Póki co nie da się nic wyjaśnić, AP w
  Warszawie odmówiła bowiem wglądu do Volkslisty, przy czym wgląd do
  takich dokumentów wyraziła naczelna dyrekcja w odniesieniu do łódzkiej
  volkslisty. Na Volksliście są jednak np Sasinowie...


  Prócz tego, ze Kaczyńscy są Żydami ważniejszym jest zbadanie
  wszystkich aspektów ich zachowania tak są jak ich przodków – to wydaje
  się bardziej ciekawe. Kaczyńscy maja bowiem tendencji do konfabulacji
  jeżeli chodzi o życiorysy.


  Najważniejszym powodem prowadzenia tych badań jest fakt wyjątkowej
  przychylności władz stalinowskiej Polski do rodziny Kaczyńskich. Jeżeli
  ma się jednak w rodzinie takich stalinowców jak płk. Wilhelm
  Świątkowski, to trudno było być prześladowanym. Osobne pytanie, to
  kwestia ministra sprawiedliwości z lat czterdziestych, Henryka
  Świątkowskiego. Kaczyńscy wspominają, iz maja PPSowskie konotacje. Ten
  ostatni był ppsowcem.


  W związku z powyższym został złożony do Mazowieckiego Urzędu
  Wojewódzkiego wniosek o zbadanie w trybie ówcześnie obowiązujących
  ustaw, czy polskie obywat
  elstwo nie zostało wyłudzone, a przede wszystkim - w jakim trybie nadano przodkom braciom K. polskie obywatelstwo?

  http://www.raportnowaka.pl/news_drukuj.php?id=320

  Informacje o tekście


  Typ tekstu:
  Wiadomoomości


  Autor:
  Zbigniew Nowak


  Źródło:
  raportnowaka.pl


  Publikacja:
  2007-08-25 22:34:12


  Czytano:
  95470 razy

  Zbigniew NOWAK


  Poniżej zainteresowania badawcze jednego z najważniejszych historyków Żydowskiego Instytutu Historycznego:


  dr Paweł Fijałkowski


  zajmuje się dziejami Żydów w dawnej Polsce (X-XVIII w.), historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza oraz obyczajowością starożytnych Greków i Rzymian.


  Najważniejsze publikacje:


  Mennonici na Mazowszu (od połowy XVIII w. do 1945 r.), „Rocznik Mazowiecki”, t. 13, 2001,


  Parafia św. Mikołaja na Kamiennej
  Grobli w Królewcu jako centrum polskiego luteranizmu w Prusach, „Studia
  Historica Slavo-Germanica
  ”, t. 22, 1997-1999,


  Rozwój społeczności ewangelickiej i powstanie sieci
  parafialnej w środkowej Polsce w II połowie XVIII i początkach XIX w.,
  w: Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie
  łódzkim
  , pod red. B. Milerskiego i K. Woźniaka, Łódź 1998,  Kaczynski byl tam, gdzie bylo ZOMO 20100624 HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski. Akt 2, scena
  sowa Recorded near Juliusza S  3 p.


  Kaczynski byl tam, gdzie bylo ZOMO 20100624 HERODY/ Herodenspi...

  Hochgeladen von: Sowa Magazyn Europejski


  https://shoudio.com/collection/115/herody.html ...W Magdalence na oczach zaslepionych biskupów i ksiezy Kosci... Liest: 37  Hochgeladen: 12/13/2012


  Readcast 24 minutes ago


  Sowa Magazyn Europejski veröffentlicht  dies


  Jaroslaw Kaczynski jest dzisiaj zalosny
  i tragiczny dla kazdego dziecka, które tylko wie, gdzie ma oczko, gdzie
  uszko, gdzie raczka prawa, gdzie lewa; dla kazdego dziecka, które wie,
  ze kaka jest be i nie bierze sie tego w usta, jak nie chodzi sie na
  wybory w posranych spodniach na dupie, bo wybory sa: bezposrednie, wolne
  i równe.  Na tym polega demokracja, ze kazdy obywatel sam oddaje swój
  glos bezposrednio, a Kaczynski wykorzystal do tego dziecko.  Swojego
  dziecka Pan Bóg mu odmówil, lub jak to mówi lewica: nie dala mu matka
  natura, wiec uzyl cudzego, podciagnal z calych sil do góry na brzuchu
  sprowadzona w tym celu z Gdanska wnuczke zabitego brata Lecha, zeby cala
  Polska widziala, ze Kaczynski oddaje glos posrednio, lamiac zasady
  demokracji, bo kartke do urny dziewczynka wrzucila, zeby ulitowala sie
  cala Polska nad wyrafinowanym politykiem, któremu tak sie pomieszalo, ze
  nie wie dzis juz , gdzie lewica, gdzie prawica, gdzie SB-ecka
  przeszlosc kuma Dubienieckiego, tescia Marty Kaczynskiej-Dubienieckiej,
  matki dziecka, która w odróznieniu od swojej matki uzywa wszak nazwiska
  dwuczlonowego, choc prokaczynskie, kryptorasistowskie i syjonistyczne
  media w Polsce ograniczaja sie do jednego.


  Jaroslaw Kaczynski oddal niewazny glos w
  Komisji Wyborczej zainstalowanej w Szkole Glównej Oficerów Pozarnictwa w
  Warszawie, bo tak chcial Plan Bozy, albo slepy los, jak chca wierzyc
  lewicowi ateisci, zeby czlowiekowi, który od lat robi sobie kpiny z
  demokracji i z Polskiego Narodu uswiadomic, ze teraz juz wszyscy w
  telewizji widza, ze Jaroslaw Kaczynski jest tam, gdzie w 1981 roku bylo
  ZOMO i helikopter z lina, po której ZOMO-wcy sie spuszczali na dach tego
  budynku.

  http://sowa.quicksnake.org/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/Kaczynski-byl-tam-gdzie-bylo-ZOMO-20100624-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-Akt-2-scena-8-Monolog-Uwego-FO114

  odpowiedz cytuj
Reklama


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez wio.waw.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MPG MEDIA SP z o o z siedzibą w Warszawa 02-761, Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"