-6°C słabe opady śniegu

Kradzieże i Rozboje Warszawa