3°C mgła

Czy akty notarialne dysponujące mieniem miasta są legalne?

Samorząd, notarialne dysponujące mieniem miasta legalne - zdjęcie, fotografia

Z cyklu: Bezpartyjni Samorządowcy informują

Moim zdaniem wiele aktów notarialnych dotyczących zakupu lub sprzedaży mienia w Warszawie zawartych po zmianie ustawy o ustroju miasta Warszawy została zawarta w sposób nieprawidłowy, gdyż powinien je podpisać Prezydent lub osoba przez niego upoważniona notarialnie, odrębnie do każdej transakcji. Wynika to z kodeksu cywilnego.

Jedynym odstępstwem od tej zasady jest możliwość ogólnego upoważnienia przez Prezydenta do zawierania takich aktów dla zastępców prezydenta i sekretarza Miasta, co wynika z art. 46 ustawy o samorządzie gminnym.

Z moich informacji wynika, że w Warszawie nie stosuje się tych zasad, bo Pani Prezydent wydaje często ogólne „blankietowe” upoważnienia różnym urzędnikom Miasta do sprzedaży lub nabywania mienia. One są bezprawne i nie ma znaczenia, czy są to upoważnienia notarialne, czy bez notariusza, a i takie podobno wydawano. Dziwię się notariuszom, którzy sygnują akty notarialne zawierane na podstawie takich niewłaściwych upoważnień.

Warto zwrócić uwagę, że sprawa w szczególności dotyczy aktów notarialnych dotyczących zwracanych nieruchomości dekretowych oraz sprzedaży mieszkań. Tak czyniono za prezydentury p. Gronkiewicz – Waltz oraz śp. Lecha Kaczyńskiego.

Teraz żeby te akty uwiarygodnić trzeba by było je konwalidować tj. potwierdzić przez właściwy organ.

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl