21°C rozproszone chmury

Czy Warszawa jest gotowa na kolejna rewolucje śmieciową?

Samorząd, Warszawa gotowa kolejna rewolucje śmieciową - zdjęcie, fotografia

Z cyklu: Bezpartyjni Samorządowcy informują

Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę o zmianie zasad odbioru odpadów. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Trzeba się do nich przygotować technicznie, ponieważ ustalono m. In. Że sortowanie będzie na 8 frakcji tj. papier, łącznie metale i tworzywa sztuczne, oraz opakowania wielomateriałowe, szkło opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, bioodpady kuchenne bez odpadów pochodzenia zwierzęcego i tłuszczy, bioodpady z gastronomii i targowisk oraz niesegregowane zmieszane odpady komunalne.

Czyli wydzielono nowe frakcje – bioodpady oraz oddzielono papier od  tworzyw sztucznych, czyli metalu i plastiku.

Potrzebne więc będą 2 dodatkowe pojemniki i miejsce na takowe.

Ponadto ustalono, że odpady sortowane nie mogą być z niczym zmieszane, mimo że poprzednio dopuszczano zmieszanie wynosiło od 20 do 40% w zależności od sposobu gromadzenia odpadów z podziałem na worki i pojemniki.

Teraz firmy odbierające odpady będą mogły składać reklamacje co do jakości odpadów sortowanych i wystawiać rachunki jak za odpady zmieszane.

Zmniejszono też częstotliwość odbioru niektórych odpadów np. gabarytów z raz w miesiącu na raz na 3 miesiące. Odpady tzw. bio będą odbierane raz w tygodniu.   

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl