5°C mgła

Bezpartyjni rejestrują listy w Warszawie. Również na Ochocie

Wybory samorządowe 2018, Bezpartyjni rejestrują listy Warszawie Również Ochocie - zdjęcie, fotografia

Sztab Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy informuje, że jako pierwszy złożył do Państwowej Komisji Wyborczej komplet dokumentów celem zarejestrowania kandydatów na Radnych w wyborach do Rady m. st. Warszawy we wszystkich 9 okręgach wyborczych. Dokumenty zostały przyjęte bez uwag. Na listach umieszczono łącznie 78 kandydatów.

Za chwilę złożymy listy kandydatów na radnych dzielnic. Będzie ich około 190 w 6 dzielnicach.

Ponadto w 6 dzielnicach listy złożą komitety lokalne z nami ściśle współpracujące (w koalicji), w tym popierające wspólnych kandydatów do Rady m. st. Warszawy i na Prezydenta Warszawy Sławomira Antonika.

W kolejnych 6 dzielnicach zostaną złożone wspólne listy bezpartyjnych i sympatyzujących z nami komitetów lokalnych. Wyjaśniamy, że niektóre komitety nie chciały pozbyć się swoich nazw lokalnych, których używają od kilku kadencji i zmienić je na Bezpartyjnych. My to szanujemy. Bezpartyjni Samorządowcy wystawiają, zatem swoich kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych w dzielnicach.

Złożyliśmy również do komisji wyborczej listy poparcia kandydatów do sejmiku Mazowsza we wszystkich okręgach wyborczych. Stanowimy bowiem zorganizowany, zaangażowany i profesjonalny zespół ludzi.

Już dziś możemy powiedzieć, że popiera nas duża ilość Warszawiaków i mieszkańców Mazowsza, którzy złożyli podpisy na listach popierających nasz komitet wyborczy.


Jednocześnie KWW Bezpartyjnych Samorządowców informuje, że nasz kolega Grzegorz Wysocki z częścią swojego ugrupowania z Ochoty wystąpił z komitetu Bezpartyjnych Samorządowców bez wyjaśnienia istotnych przyczyn tej decyzji. Przyjęliśmy jego decyzję do wiadomości.

Jednocześnie informujemy, że KWW Bezpartyjni Samorządowcy mimo to wystawią swoich kandydatów na Ochocie.


Bezpartyjni rejestrują listy w Warszawie. Również na Ochocie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl