-1°C pochmurno z przejaśnieniami

ECM Group Polska – polski kapitał, światowy rozmach

Handel i usługi, Group Polska polski kapitał światowy rozmach - zdjęcie, fotografia

Spółka akcyjna ECM Group Polska to firma powstała w 2002 roku w oparciu o polski kapitał założycielski. Oferuje swoim klientom kompleksowe usługi inżynierskie i doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji. Dzięki łączeniu bogatego doświadczenia w nadzorze ze specjalistyczną wiedzą techniczną i menedżerską obecnie Spółka może się pochwalić: 240 zrealizowanymi inwestycjami i 40 miliardową wartością prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nadzór nad robotami budowlanymi jest skoncentrowany na obszarach: budownictwa ogólnego; drogowego, infrastruktury kolejowej i lotniczej; ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, przeróbki i utylizacji odpadów a także budownictwa energetycznego oraz gazowego. Większość przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę jest finansowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej. Wszystkie procesy związane z nadzorem prowadzone są z najwyższą starannością i zgodnością z prawem budowlanym i procedurami kontraktowymi FIDIC. Oznacza to, że ECM GROUP występuje w roli partnera Wykonawcy robót budowlanych, reprezentującego interes Zamawiającego, pełniącego rolę administratora procesu budowy, kontrolującego jakość, finanse i terminowość prac.

Wśród kluczowych klientów Spółki znajdują się m.in.: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki, porty lotnicze we Wrocławiu, Poznaniu i Rzeszowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy S.A., Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu, Muzeum Śląskie, ORLEN Eko Sp. z o. o., GDDKiA, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz Jastrzębska Spółka Węglowa czy Tauron.

Obecnie Spółka prowadzi na terenie Miasta Stołecznego Warszawa dwa projekty kubaturowe: renowację Sali Kongresowej na zlecenie Pałacu Kultury i Nauki oraz budowę nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z reorganizacją Placu Defilad. Obie przygotowywane inwestycje przyczynią się do upowszechniania oraz prezentacji sztuki i działań artystycznych.

Dotychczas ECM Group Polska w Warszawie była odpowiedzialna za inwestycje takie jak.: budowa Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego), konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie, budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka – największa inwestycja pro-ekologiczna w Europie, modernizacja linii kolejowej nr 8, przebudowa ul. Modlińskiej na odcinku od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim, budowa ciągu ulic 17 stycznia – Cybernetyki, modernizacja Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej.

ECM Group Polska należy do brytyjskiej organizacji non-profit o zasięgu światowym, Institute of Asset Management. Jest również członkiem Business Centre Club. O wysokim prestiżu i skuteczności spółki świadczy ilość zgromadzonych nagród i wyróżnień przyznanych przez instytucje liczące się w branży.

ECM Group Polska rozwija się dynamicznie. Osiąga to, dzięki swojemu profesjonalizmowi, pasji w realizowaniu inwestycji na rzecz rozwoju gospodarki, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z Inwestorami oraz Wykonawcami robót.


ECM Group Polska – polski kapitał, światowy rozmach komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl