3°C mgła

Ilu było zwolenników wolności - policzyć łatwo

Polityka, było zwolenników wolności policzyć łatwo - zdjęcie, fotografia

Jak ma być w naszym kraju dobrze jak nie możemy się zgodzić, co do czegoś, co można policzyć z dokładnością do 100 osób ( zakładając, że ma się dobre narzędzia)
Ja mam słabe do tego stopnia, że nie chciało mi się nawet poszukać dobrej ekierki. Mimo to wykorzystując wiedzę chyba klasy 5 z geometrii i algebry z klasy 4 i umiejętność dokonywania przybliżeń na użytek wyrobienia sobie pewnego poglądu na zjawisko ( tą wiedzę nabyłem dość późno, bo dopiero podczas nauki fizyki przed egzaminami wstępnymi na Politechnikę) dokonałem obliczeń. I tak
Założenia:
1. Plac Bankowy był dość równomiernie wypełniony zwolennikami Wolności
2. Plac Bankowy jest w przybliżeniu dwoma przylegającymi do siebie prostokątami oznaczonymi na rysunku P1 i P2.
3. Założyłem zagęszczenie zwolenników wolności, jako równomierne.
4. Założyłem, że zagęszczenie równomierne średnie na m2 wynosi:
- Zg(PO) - dla zwolenników PO i przystawek -  2,5
- Zg (PiS) - dla zwolenników PiS i reszty – 1,5
należy pamiętać, że na terenie znajdują się różne urządzenia od estrady po stacje metra i linie tramwajowe.
5. Założyłem, że w dla zwolenników obu opcji obowiązują te same zasady geometrii i algebry

I tak:
pole Placu Bankowego składa się z dwóch pól prostokątów P1 i P2
przepraszam humanistów, ale jednak podstawowe wzory są tu niezbędne, czyli
P= P1 + P2
gdzie P1 = a x b
a P2 = c x d
gdzie a; b; c; d są długościami boków oznaczonymi na rysunku
według gogle
a= ok. 50 m
b= ok. 70 m
c= ok. 115 m
d= ok. 65 m
Czyli P = 50 m x 70 m + 115 m x 65 m = 3500 m2 + ok. 7500 m2 = 11 000 m2 ( dla bardziej zaawansowanych 1,1 ha)
 I dochodzimy do setna sprawy:
Ilość zwolenników wolności na placu Bankowym – IL – można określić wzorem
Dla zwolenników PO
IL(PO) = P x Zg (PO)
Dla zwolenników PiS
IL(PiS) = P x Zg (PiS)
gdzie:
IL(PO) - Ilość zwolenników wolności na placu Bankowym dla zwolenników PO
Zg (PO) - zagęszczenie równomierne średnie na m2 dla zwolenników PO
a
IL(PiS) - Ilość zwolenników wolności na placu Bankowym dla zwolenników PiS
Zg (PiS) - zagęszczenie równomierne średnie na m2 dla zwolenników PiS

Tak, więc
IL(PO) = P x Zg (PO)= 11000 m2 x 2,5 zwolennika = 27 500 zwolenników
IL(PiS) = P x Zg (PiS) = 11000 m2 x 1,5 zwolennika = 16 500 zwolenników

Wnioski
1. Media mają lepsze narzędzia niż ja. Poczynając od ekierki po dobre zdjęcia lotnicze i programy określające na ich podstawie średnie zagęszczenie zwolenników wolności.
2. Zdjęcia, o których mowa w p1 mogłyby potwierdzić lub wyśmiać moje założenie, że zwolenników wolności był cały plac Bankowy.

Stwierdzenie, które jestem w stanie bronić matematycznie a nie politycznie:
Zwolenników wolności na Placu Bankowym było ok. 25 000.
 


Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl