15°C bezchmurnie

Kaczyński zaklina rzeczywistość

Polityka, Kaczyński zaklina rzeczywistość - zdjęcie, fotografia

Kaczyński buduje nowe mity gospodarcze: stwierdził ostatnio, że w Polsce są „ogromne zasoby niewykorzystanego kapitału, które należy uruchomić”


Tymczasem gospodarka z jednej strony cierpi na niedobór kapitału niezbędnego na inwestycje, a z drugiej strony na niedobór finansowania ze strony sektora bankowego, który należy rozwijać. Kredytowanie polskiej gospodarki w stosunku do PKB wynosi zaledwie 16% przy średniej UE 37%.


Szczególnie groźnie dla gospodarki brzmią zapowiedzi PIS wprowadzenia nowego podatku bankowego, co spowolni rozwój sektora i ograniczy finansowanie inwestycji. W Polsce mamy już de facto podatek bankowy: to tzw. opłata stabilizacyjna, którą banki płacą do BFG poza wpłatami na fundusz pomocowy. Ponadto banki zatrzymują w postaci płynnych papierów wartościowych ponad 5 mld zł na fundusz ochrony środków gwarantowanych.


Trzeba zwrócić uwagę na istniejące poważne obciążenia sektora bankowego:

  • aby utrzymać zbliżony do obecnego poziom kredytowania przez polskie banki, muszą one do roku 2019 stworzyć dodatkowe bufory kapitałowe w wysokości ponad 23 mld zł,
  • banki muszą wpłacić do 2024 r. ponad 15 mld zł dodatkowych środków na BFG - zgodnie z dyrektywą o ochronie depozytów i uporządkowanej upadłości,
  • aby mogły w 2020 r. utrzymać kredytowanie polskich przedsiębiorstw na poziomie 16 proc. w relacji do PKB, muszą z tego tytułu zwiększyć swoje fundusze własne o 7,5 mld zł. Gdybyśmy jednak chcieli się zbliżyć w tej kwestii do poziomu przeciętnej w UE, czyli 37 proc., to te fundusze musiałyby wzrosnąć aż o 72 mld. 


Aby banki mogły utrzymać udzielanie kredytów i pożyczek na obecnym poziomie sektor jest importerem kapitału. Banki na koniec maja br. miały ok. 165 mld zł depozytów i kredytów zaciągniętych od banków-matek.


W gospodarce nie da się uprawiać magii.


Kaczyński zaklina rzeczywistość komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl