10°C lekkie zachmurzenie

Oświadczenie Grzegorza Wysockiego

Polityka, Oświadczenie Grzegorza Wysockiego - zdjęcie, fotografia

Przewodniczącego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej oddziału Warszawa
Pełnomocnika Ochockiej Wspólnoty Samorządowej

Po przeczytaniu doniesień prasowych cytujących pana Piotra Guziała jakoby Mazowiecka Wspólnota Samorządowa opowiadała się za poparciem referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz pragnę oświadczyć, że są to informacje nieprawdziwe i nie mają pokrycia w rzeczywistości. MWS w tej sprawie nie zajęła stanowiska a jeśli zajmie to zrobi to w sposób przewidziany w statucie

Angażowanie pana Piotra Guziała, poprzez fakty medialne, naszej organizacji w spór polityczny niemający nic wspólnego z uzdrowieniem sytuacji w Warszawie nie służy naszemu miastu jak również naszemu Stowarzyszeniu.

Jednocześnie napominam pana Piotra Guziała ( członka naszego Stowarzyszenia), aby bez upoważnienia nie wypowiadał się w istotnych sprawach w imieniu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, gdyż jest to poważne złamanie statutu naszej organizacji.

Równocześnie nie życzę sobie, aby ktokolwiek, również Piotr Guział, wypowiadał się w moim imieniu. O swoich poglądach, przemyśleniach i inicjatywach zwykłem wypowiadać się samodzielnie w czasie i miejscu przez siebie wybranym i na własną odpowiedzialność.

(-) Grzegorz Wysocki    

Oświadczenie Grzegorza Wysockiego komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na wio.waw.pl